Personeelsvereniging
U bent niet ingelogd
Efteling 27-04-2019
Datum 27-04-2019
Locatie Kaatsheuvel
Openingstijden park: 10.00 – 18.00 uur
vertrek Eigen vervoer, parkeerticket is voor eigen rekening
kosten 20.00
Start inschrijving: 18-02-2019 20:00 uur tot 24-03-2019
Maximaal aantal: 300
Aantal verkocht: 224
Aantal kaartjes die nog over zijn: 76
Alleen voor PV-leden en hun directe gezinsleden (voor meer info: zie onderaan op deze pagina)
De inschrijving wordt gecontroleerd op gezinssamenstelling.
De kaartjes kunnen worden opgehaald van 08-04-2019 tot 24-04-2019 bij de salarisadm.
Helmond (tijdens openingstijden) of bij de receptie Deurne (indien u dit heeft aangegeven bij de aanmelding)
Regels m.b.t. kaartverkoop gezinsreizen
Naar aanleiding van onduidelijkheden in het verleden bij PV-leden en het soms onterecht kopen van kaartjes, willen we nogmaals de regels welke gelden onder ieders aandacht brengen.
1. Om kaarten te mogen kopen MOET men lid zijn van de PV.
2. Ieder lid mag maximaal één introducé meenemen en eigen kinderen of maximaal 2 kleinkinderen.
3. Als kinderen gelden de kinderen van het lid en van de partner waarmee hij/zij een duurzame relatie heeft.
4. Er mogen geen kaartjes gekocht worden voor de partners/vrienden/ vriendinnen van kinderen van leden.
5. Kaartjes zijn niet overdraagbaar en mogen dus niet overgedragen worden aan familieleden of extra introducés van collega’s.
6. Kaartverkoop staat niet open voor buitengewone leden (gepensioneerden leden).
7. In alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het PV-bestuur.

Er zal voortaan strenger gecontroleerd gaan worden door:
- De personeelsadministratie te raadplegen mbt gezinssamenstelling na de kaartverkoop.
- Fraudeurs zal toegang ontzegd worden. Tevens zal het lidmaatschap van de Personeelsvereniging beëindigd worden!